Tisztelt Látogató!

Magyarország Kormányának kiemelt gazdaság- és társadalompolitikai célja a foglalkoztatottság és a beruházások növelése, a magyar gazdaság versenyképességének javítása. 

Nemzetgazdasági miniszterként ezért elismerésemet szeretném kifejezni azoknak a gazdasági társaságoknak, amelyek jelentős szerepet vállalnak hazánk gazdaságának előrejutásában, tevékenységük példaértékű más vállalkozások számára, képviselik azt az újító, innovatív szellemet, amely Magyarország erőssége. 

A Kormány eddigi intézkedései   híven tükrözik elkötelezettségünket a vállalkozások fejlesztése, a számukra kedvező gazdasági környezet kialakítása és a munkahelyteremtés támogatása mellett. A munkahelyteremtés és a gazdasági növekedés hajtómotorja korunkban az innováció, ezért a Kormány kiemelt figyelmet fordít az e célra rendelkezésre álló források növelésére. Ennek eredményeként Magyarországon a K+F-ráfordítások folyamatosan emelkednek és 2011-ben már magasabbak voltak, mint az elmúlt két évtizedben bármikor. 

Számos tény igazolja, hogy a Kormány sikeresen hangolja össze támogatási politikáját a gazdasági szereplők törekvéseivel. Elég csak utalnom arra, hogy a költségvetés terén visszanyertük függetlenségünket, kikerültünk a túlzott deficit eljárás hatálya alól, gazdasági teljesítményünk javul és mára már mintegy 170 ezer fővel többen dolgoznak Magyarországon, mint három évvel ezelőtt. 

Eredményeinket csak akkor tudjuk megőrizni és felülmúlni, ha versenyképességünk tovább erősödik, és ezzel párhuzamosan nő a foglalkoztatás mértéke.

Ezen célkitűzések megvalósításának egyik záloga pedig nem más, mint a sikeres, tenni akaró, fejlődő vállalkozások megléte. 

Ezért úgy döntöttem, hogy három új díj alapításával minden hónapban ráirányítom a figyelmet azokra a gazdasági társaságokra, kis- és középvállalkozásokra, illetve induló, start-up cégekre, amelyek jól példázzák az állam és a magánvállalkozások közös céljainak megvalósításában rejlő lehetőségeket. 

Ismertté kívánom tenni a sikeres vállalkozások társadalmi szerepét, olyan kiemelkedő, követésre érdemes gyakorlatok bemutatásával, amelyek mintául szolgálhatnak további eredményes vállalkozások megvalósításához. 

A díjak odaítélése azt a célt szolgálja, hogy azok, akik jelentős mértékben hozzájárultak az ország sikeréhez, érezzék és tudják, hogy számíthatnak a Kormány figyelmére, elismerésére és támogatására. 

Magyarország szerte azokat a kiváló kezdeményezéseket keressük és ismerjük el ily módon, amelyek sikeres vállalkozói tevékenységük révén hozzájárulnak a foglalkoztatottság növeléséhez, exportunk emelkedéséhez és a magasabb hozzáadott értékű termékek előállítása révén versenyképességünk javításához.

Magyarország Kormánya eddig is és ezt követően is megbecsüléssel fordul a vállalkozói szféra felé. Intézkedéseink meghozatala során, legyen szó finanszírozási helyzetük javításáról, fejlesztési lehetőségeik bővítéséről vagy a működéssel járó adminisztratív terhek csökkentéséről, azt tartjuk szem előtt, hogy sikereink közösek, csak egymást segítve, megértve és támogatva érhetünk el komoly eredményeket.

Tisztelettel: Varga Mihály